Zasady Konkursu

Jak oddać głos na położną w konkursie „Położna na medal”?
1. Celem głosowania jest wyłonienie 3 najlepszych położnych w Polsce i najlepszych położnych z każdego województwa.
2. Oddać głos na położną może tylko pacjent lub osoba z rodziny pacjenta.
3. Zgłaszanie położnych do konkursu trwa 4 miesiące i rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2017 r. od godz. 15:00:00 do dnia 31 lipca 2017 r. do godz. 23:59:59.
4. Oddawanie głosów na zgłoszone położne trwa 9 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2017 r. od godz. 15:00:00 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59:59.
5. W trakcie trwania konkursu 1 pacjent lub osoba z rodziny może oddać tylko 1 głos.
6. Głosowanie odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.poloznanamedal2017.pl.
7. Formularz głosowania zawiera pola obowiązkowe do wypełnienia: numer telefonu, adres e-mail.